Voorwaarden aanvraag

Heb jij een interessant project voor ogen, waarmee je de stad Rotterdam in cultureel opzicht verrijkt? Dien dan een aanvraag bij onze stichting in voor een subsidie of cofinanciering. Zo doen wij jaarlijks donaties aan verschillende culturele initiatieven in de stad.

Binnen welke categorieën kun je een aanvraag indienen?

 1. Podiumkunsten
 2. Beeldende kunst
 3. Kunsteducatie
 4. Film en digitaal
 5. Literaire kunsten
 6. Opera/operette
 7. Franse of Franstalige kunst en cultuur

Als we de subsidies toekennen, houden wij rekening met een goede verdeling over deze categorieën. Ook kijken we naar een gelijkmatige verdeling over de wijken van Rotterdam.

Aan welke eisen moet je aanvraag voldoen?

 • Jouw project bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam
 • Het project heeft een herkenbaar cultureel karakter
 • Het bedrag van de aanvraag ligt tussen de € 500 en € 15.000
 • Jouw project is nog niet gestart (we behandelen geen tussentijdse aanvragen)
 • Je dient de aanvraag digitaal in via contact@stichtingvwb.nl
 • Je aanvraagbrief bevat ten minste je doelstellingen en het gevraagde bedrag
 • Je stuurt daarbij een beknopt projectplan en heldere begroting mee*
 • We accepteren alleen aanvragen in de Nederlandse taal

Heb je een uitgebreid projectplan? Stuur dan een korte samenvatting mee.

* We accepteren aanvragen en aanvraagformulieren die voor andere fondsen zijn gebruikt als je maar aan de eerder genoemde eisen voldoet.

Wanneer moet je de aanvraag indienen?

Drie keer per jaar buigen we ons over alle aanvragen die wij via e-mail hebben ontvangen.

5
Voor de beslissing medio januari: uiterlijk indienen op 1 januari
5
Voor de beslissing medio mei: uiterlijk indienen op 1 mei
5
Voor de beslissing medio oktober: uiterlijk indienen op 1 oktober

Melanie Samat, bestuurslid

“Als Rotterdamse met een eigen culturele achtergrond ben ik trots op mijn stad. Er zijn zo veel culturele initiatieven en ik voel zo veel verbondenheid onderling. Omdat ik zelf ook veel affiniteit heb met kunst en cultuur en – met een voorliefde voor theater met muziek en dans – zet ik me met veel plezier in voor de Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot. We bieden dankzij het familiefonds de uitgelezen kans aan creatieve mensen om zich te kunnen ontwikkelen én bij te dragen aan de verdere culturele verrijking van deze mooie stad.”